background

Formularz rejestracyjny

DANE UCZESTNIKA

Imię
Nazwisko
Email
Telefon
Hasło
Powtórz hasło

DANE FIRMY

NAZWA FIRMY
NIP
Firma jest członkiem POiD

ADRES FIRMY

Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Kraj
Miasto
Kod pocztowy
Adres korespondencji inny niż adres firmy

ZGODY, OŚWIADCZENIA

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem(-am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję zawarte w nim postanowienia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych wizerunkowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem projektu Konkurs POiD Building Awards 2021. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do przystąpienia do Konkursu. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych, a także odwołania w każdej chwili tej zgody. *
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie swoich danych kontaktowych w celu otrzymywania informacji od Organizatora i Koordynatora, związanych z przebiegiem Konkursu oraz kolejnych edycji Konkursu. *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie swoich danych kontaktowych w celu otrzymania informacji branżowych od Organizatora. Zgoda jest dobrowolna i w żaden sposób nie warunkuje uczestnictwa w konkursie.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.